Telefonnummer: 0771-40 70 60
E-post: info@traningsmaskiner.com

Du är alltid välkommen att höra av dig.

Roddmaskin - Kampanjpriser och stort sortiment på Träningsmaskiner.com

Roddmaskin - Kampanjpriser och stort sortiment på Träningsmaskiner.com

Roddmaskin

Träning med en roddmaskin är ett utmärkt sätt att på ett skonsamt och effektivt sätt träna stora delar av kroppen samtidigt. Träningen ger både en bra muskelträning, konditionsträning samt en mycket effektiv förbränning av kalorier.

Eftersom träning med roddmaskin innebär att man både trycker och drar, så tränas vaderna, lår, armar, axlar och rygg. Denna effektiva och allsidiga träning av hela kroppen gör att en roddmaskin är ett utmärkt köp om du är ute efter en träningsmaskin med vilken du kan träna hela kroppen.

Hjärta och lungor arbetar hårt vid intensiv träning med en roddmaskin utan att orsaka stora onödiga belastningar på lederna, som annan typ av träning ofta gör.

Träna med roddmaskin

Roddmaskiner har ännu inte nått den breda massan användare. Framförallt för att så få har sett fördelarna. Rörelserna vid rodd är naturliga, vilket gör att det är lätt att lära sig hur man använder roddmaskinen på bästa sätt. Träningen är dessutom säker och mycket skonsam mot lederna.

Vilken roddmaskin ska jag välja?
Som de flesta andra träningsmaskiner har pris och funktionalitet/kvalitet ett starkt samband. Då du ska välja roddmaskin är det viktigt att du väljer en roddmaskin som är stabil och har de funktioner som du önskar. Fundera även över dina ambitioner, budget och din förväntade daglig användning av maskinen för att komma fram till vilken modell du ska välja.
Priset på roddmaskiner likt andra träningsmaskiner är mycket ärlig, vilket innebär att relationen pris – funktion/kvalitet alltid är mycket stark. Med en dyrare modell får du alltså fler och bättre funktioner, en roddmaskin som tål att användas mer intensivt, är mer stabil och har en bättre kvalitet.

Köpa roddmaskin

En viktig faktor vid valet då man ska köpa roddmaskin är motståndstypen. Tre vanliga exempel på motstånd är magnetmotstånd, luftmotstånd, och vattenmotstånd. Varje motståndstyp har vissa unika egenskaper och fördelar.

Magnetmotstånd

Motståndet erhålls genom magneter som styr motståndet i roddmaskinen. Starka fördelar med magnetmotstånd är att man kan justera motståndet till önskad nivå samt att dessa roddmaskiner är tysta i jämförelse med andra motståndstyper.

Luftmotstånd

Motståndet kommer från att dina egna roddrag genererar ett luftmotstånd. Ökad intensitet i träningen medför ett ökat luftmotstånd vilket medför ökat motstånd vid nästa drag. Detta gör att du har god kontroll över din träning utan att behöva göra motståndsförändringar med hjälp av inställningar på roddmaskinen. Dessa modeller ger dock ifrån sig ett relativt högt ljud vid träningen men är samtidigt lättare än framförallt roddmaskiner med vattenmotstånd.

Det finns roddmaskiner där man har kombinerat magnet- och luftmotstånd för att kunna dra nytta av fördelarna med båda typerna av motstånd.

Vattenmotstånd

Roddmaskiner med vattenmotstånd ger likt roddmaskiner med luftmotstånd ett ökat motstånd då din takt ökar. Dessutom kan du justera motståndet genom att lägga till eller ta bort vatten i motståndstanken. Dessa roddmaskiner är relativt högljudda. Vidare eftersom motståndet kommer från en tank med vatten är maskinen tyngre än roddmaskiner med andra motståndstyper.

Sköta roddmaskinen

Här följder fyra viktiga delar när du ska ge din roddmaskin skötsel.

1. Placering av din roddmaskin

Placera din roddmaskin i ett rent rum där roddmaskinen helst inte utsätts för direkt solljus. Se också till så att din roddmaskin står på ett plant golv.

2. Rengöring

Var noga när du rengör din roddmaskin men använd inte rengöringsmedel, tvål eller lösningsmedel eftersom det kan göra att slitaget på roddmaskinens gummi- och platskomponenter påskyndas.

3. Dra åt och smörj din roddmaskin

Viktigaste momenten för att maximera livslängd och funktion för din roddmaskin är att med jämna mellanrum dra åt löst sittande muttrar, bultar och skruvar. Smörj även med jämna mellanrum alla rörliga delar.


Roddmaskin – Ett urval av vårt sortiment